Krokuskriebels

Krokuskriebels is het tweejaarlijks cultuurproject van de Gezinsbond. Tijdens Krokuskriebels, dat om de twee jaar tijdens de krokusvakantie wordt georganiseerd, zetten musea in Brussel en Vlaanderen de deuren wagenwijd open voor gezinnen. De deelnemende musea programmeren dan een bijzonder aanbod waar (groot)ouders en (klein)kinderen samen aan kunnen deelnemen.

Met dit evenement wil de Gezinsbond enerzijds het museumbezoek promoten als een zinvolle vrijetijdsbesteding voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar). Anderzijds stimuleert het evenement de musea om in hun publiekswerking meer aandacht te besteden aan een gezinsgerichte aanpak.

FARO ondersteunt het evenement Krokuskriebels door o.a. de organisatie van de inspiratiedagen voor deelnemende musea.

In bijgevoegd pdf-document leest u alles over de voorbije edities van Krokuskriebels.