Art handling

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt cursisten geleerd om op een verantwoorde wijze om te gaan met objecten. Er wordt onder andere gesproken over het goed analyseren van een object en de af te leggen route, welke verpakkingsmaterialen en -methodes bruikbaar zijn voor intern transport en mogelijke hulpmiddelen. Daarbij wordt gesproken over werkkleding, werkplek en persoonlijke bescherming. Er wordt steeds afgewisseld tussen theorie en praktijk, met de nadruk op de praktijkoefeningen.

Doelgroep: beginnende medewerkers, opfriscursus voor een ieder die met collecties werkt, vrijwilligers

Praktisch

22 & 23 maart 2017, Helicon Conservation Support BV, Industrieweg 13, 2382 NR Zoeterwoude

Organisatie: Helicon Conservation Support BV

Prijs: 330 euro (excl. BTW)

Voor meer informatie en inschrijvingen, stuur een e-mail naar info@helicon-cs.com