Competenties voor erfgoedmanagement, een vak apart

Competenties voor erfgoedmanagement

Het beheer van erfgoed stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site of de collectie te restaureren en intact te houden volgens de historische normen. Anderzijds streeft men naar een verantwoorde betekenisgeving en ontsluiting voor het publiek en naar een optimale benutting in het kader van een gezond financieel plan. Op 2 maart organiseert Alden Biesen daarom samen FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en een reeks internationale projectpartners een internationale conferentie over professionele ontwikkeling van erfgoedactoren.


Onze man in Newcastle - dag 2

Bij het implementeren van een gelijkekansenbeleid gaat Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) veel verder dan wat de wetgeving oplegt. Niet voor niets dus dat de Engelse Arts Council TWAM naar voren schuift als dé voorbeeldpraktijk in dit domein. Aan het begin van mijn tweede dag in Newcastle ben ik gaan praten met Rob Latham, verantwoordelijk voor het Equalities Programme van TWAM.


Voor u gelezen: Koning Albert en zijn soldaten. Het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Stefaan Vandenbussche, fractiemedewerker Vlaams Parlement, voor u een standaardwerk: 'Koning Albert en zijn soldaten. Het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog' van Luc Vandeweyer. De eerste uitgave van dit werk dateert van 2005, maar het boek is in 2014 herdrukt in het kader van de wereldwijde herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.


Handschrift over Antwerpse geschiedenis geschonken aan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Dankzij een schenking van de vzw Maria-Elisabeth Belpaire kon de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience eind vorige week een belangrijk handschrift toevoegen aan haar collectie. Het 300 jaar oude manuscript van kanunnik Petrus Henricus Goos schetst de levensverhalen van de bisschoppen van Antwerpen en van tal van andere geestelijken, en geeft zo een fascinerend overzicht van de geschiedenis van Antwerpen.


Onze man in Newcastle - dag 1

Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) in Newcastle is niet meteen het eerste museum waar je aan zou denken wanneer je met erfgoedprofessionals een discussie voert over outreach. Nochtans is hun track record op het vlak van het bereiken van gemeenschappen en kwetsbare personen top notch. In tegenstelling tot veel grote erfgoedinstellingen, die eenmalig een project opzetten om er vervolgens drie jaar over te praten, werkt het outreachteam van TWAM al jaren in stilte aan een myriade van projecten die, zoals het in hun missie staat: “help people determine their place in the world and define their identities, so enhancing their self-respect and their respect for others.


Nationaal Museum van de Speelkaart opent nieuwe vleugel

Harten 5

Op 14 februari, de naamdag van de H. Valentijn, is het moeilijk om naast de commerciële invulling van de ‘dag der geliefden’ te kijken. Hoe dan ook, op Valentijsdag pakt het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout uit met twee nieuwe museumzalen: ‘Harten 5’ en de ‘Zaal van de Toekomst’.


Sfeerbeelden lancering Meer dan erfgoed

In hun voorbereiding voor twee pilootprojecten met instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg gingen FARO-medewerker Bart De Nil en Erfgoedcel Viersprong-coördinator Ans Van de Cotte op zoek naar kennis en methodieken over het gebruik van cultureel-erfgoedcollecties in de gezondheids- en welzijnssector.


Onze man in Newcastle

Van 12 tot en met 17 februari loop ik een week lang mee met het outreachteam van Tyne & Wear Archives and Museums in Newcastle. Het museum heeft een aantal community engagement programmes lopen die focussen op welzijn en herstelbegeleiding. Bedoeling is om tijdens mijn verblijf in Newcastle van dichtbij met deze programma's kennis te maken. Het verslag leest u elke dag op de FARO-website en op Twitter. De opgedane expertise wordt verwerkt in de cursusreeks Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn die FARO op verschillende plaatsen in Vlaanderen organiseert.


Wie het kleine niet eert: toolbox collectieplan

Vorig jaar lanceerde FARO de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief. Deze handzame leidraad kwam tot stand na een lang traject met archieven en erfgoedbibliotheken. Om kleinere erfgoedspelers te laten zien dat het opstellen van een collectieplan ook voor hen een haalbare kaart is, werd de inhoud van de brochure versneden tot een aantal vormingsmodules op maat van lokale archieven, musea en heemkundige kringen.


Welke vragen openen nieuwe horizonten tijdens uw beleidsplanningsproces?

verkeersborden met vraagtekens

Tijdens een beleidsplanningsproces is inspraak van de stakeholders en de erfgoedgemeenschap van groot belang. Dit blogbericht maakt een overzicht van het soort vragen dat u kunt stellen en de globale aanpak die u daarbij kunt hanteren. Volgende week stellen we een aantal creatievere methodieken aan u voor. Tijdens onze vorming van 23 februari kunt u die methodieken trouwens uitproberen. Er is nog plaats, dus schrijf u snel in.


Speciale oproep rond het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met dit jaar wil de Europese Unie de rol van erfgoed benadrukken bij het zoeken naar de gedeelde geschiedenis en identiteit van de Europese burgers. Ter voorbereiding hiervan betrekt de Europese Commissie, naast de lidstaten, nu ook actief het brede erfgoedveld en de erfgoedorganisaties. Hiervoor lanceert ze de speciale oproep Voices of Culture and Heritage.

Wegens succes herhaald: vijfdelige basistraining communicatie

Communicatie

Begin deze week ondergingen een aantal erfgoedwerkers de beproevingen van een echte, professionele mediatraining. Met een camera en microfoon en een spervuur van vragen die op staande voet, letterlijk dan, beantwoord moesten worden. De bedoeling? De communicatieve competenties van woordvoerders en communicatiewerkers aan te scherpen. Bent u actief als communicatie- en/of marketingmedewerker? Dan is er goed nieuws voor u.


Sfeerbeelden Winter School Archives & Education in Ieper

"Briljant, maar zeer intensief" is zonder twijfel de beste omschrijving van de Winter School Archives & Education die FARO samen met The National Archives (UK) van 29 januari tot en met 3 februari in Ieper organiseerde. Tijdens die week ontwikkelden deelnemers uit zeven landen zeer goede lespakketten over de heropbouw van Ieper na de Eerste Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat we samen met The National Archives die lespakketten online zullen delen. Via de Flickr-pagina van FARO kan u alvast enkele sfeerbeelden bekijken.


MoMA wijzigt vaste opstelling na inreisverbod Trump

Zaha Hadid

In het MoMA (NY) zijn volgens The New York Times in de vaste opstelling van de museumcollectie zeven schilderijen, waaronder een Picabia, Picasso en Matisse, tijdelijk vervangen door werken van kunstenaars uit moslimlanden. Het museum protesteert hiermee tegen het tijdelijke inreisverbod van president Trump voor inwoners van zeven moslimlanden.


Openbare Raadpleging over werking Creative Europe

Op 24 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie de Openbare Raadpleging over de werking van Creative Europe. Deze raadpleging loopt tot 16 april 2017. Ze wil feedback verzamelen over de werking van het programma en zo input geven aan de halfweg-evaluatie en de nieuwe programmavoorstellen voor de periode post-2020.

Goddelijke huisraad uit de startblokken

In het zuiden van West-Vlaanderen inventariseren zo’n 50 vrijwilligers het religieuze cultureel erfgoed. Ze doen dat in het kader van 'Goddelijke huisraad'. Dat project is een initiatief van erfgoed zuidwest, de erfgoedcel die werkt voor 13 gemeenten in de regio, en de provincie West-Vlaanderen. Op termijn zal iedereen de inventaris digitaal kunnen consulteren.


Wat betekenen stakeholders voor uw beleidsplan?

Het is een klassieker bij de start van een beleidsplanningstraject: uw stakeholders oplijsten. In deze blog lichten we toe waarom dat zo noodzakelijk is en hoe u dat kunt aanpakken. We signaleren eenvoudige schema’s om uw stakeholders te clusteren en inspirerende modellen die een meer doorgedreven analyse mogelijk maken. Tot slot geven we nog twee ideeën voor een visuele weergave van uw netwerk. In volgende blogs gaan we dieper in op bevragingstechnieken en brainstormmethodieken.


De Folio-oogst van deze maand

Folio

Kent u Folio al? Deze vzw bundelt 32 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften en ontwikkelt allerlei initiatieven om de aangesloten tijdschriften te versterken. En elke maand trakteert Folio op het beste uit deze tijdschriften: een tiental gratis artikels, gekozen door de redacties zelf.


European Museums in an Age of Migrations

Section of the Liquid Museumboat

Het onderzoeksproject MeLa - European Museums in an Age of Migrations is dan wel al enige tijd afgesloten, de kwesties grenzen en migratie zijn vandaag hete hangijzers en zullen dat ook in de toekomst blijven. Mobiliteitskwesties zijn niet enkel van toepassing op mensen. Ook objecten, informatie of kennis kunnen onder het thema vallen. Wie het nog niet deed of z’n geheugen wil opfrissen, kan alle onderzoeken en conclusies van European Museums in an Age of Migrations online nog eens nalezen.


Indiendata subsidies provincie West-Vlaanderen

In het domein erfgoed voorziet de provincie West-Vlaanderen in 2017 twee soorten subsidies: projectsubsidies en werkingssubsidies. Voor erfgoedprojecten is de uiterste indiendatum 15 maart 2017 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2017. De projecten dienen inhoudelijk volledig afgerond te zijn op 31 oktober 2017. Stavingsstukken moeten ingediend zijn voor 30 november 2017. Met de werkingssubsidies voor erfgoedorganisaties met een bovenlokale werking wenst de provincie erfgoedorganisaties te ondersteunen en te stimuleren tot een kwaliteitsvolle en bovenlokale erfgoedwerking, waardoor ze een inspirerende voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere erfgoedorganisaties. De indiendatum hiervoor is 15 maart 2017. Meer info vindt u hier.