E-documenten

In alle aspecten van collectiebeheer en -behoud (voorbeelden: missie en visie, collectiebeleidsplan, klimaatbeheersing, risico-analyse maar ook prioriteitenlijst calamiteitenplan) duikt de noodzaak op om een waardering van het cultureel erfgoed uit te voeren. Sinds 2012 buigen we ons in Vlaanderen over deze problematiek.

Daphné Maes, Tine Vandezande, Gregory Vercauteren en Valerie Vermassen

Vrijwilligers in de erfgoedsector. Hoe doen ze het? Waar vindt u hen? Welke obstakels komt u zoal tegen in uw vrijwilligerswerking, en hoe gaat u daarmee om? Ter gelegenheid van de Week van de vrijwilliger lanceren we ‘Geweldig en gewild’. Deze gratis digitale bundel bevat maar liefst vijftig inspirerende voorbeelden van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. U leest er boeiende, mooie en eerlijke verhalen van collega’s die stevig met beide voeten op de grond staan. Zo willen we u in uw vrijwilligerswerking ondersteunen.

In deze beknopte samenvatting leest u meer over de krachtlijnen en prioriteiten uit het actieplan 2017 van FARO.

Bram Wiercx

Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze handleiding schetsen we de mogelijkheden van deze app en geven tips en tricks voor het gebruik ervan.

Bent u nieuw in de cultureel-erfgoedsector? Of draait u al langer mee en heeft u plannen om een nieuwe horizont te verkennen? FARO bundelde voor u alle startersvormingen in het voorjaar van 2017. Zo weet u meteen waar te beginnen.

Jeroen Walterus en Alexander Vander Stichele, m.m.v. Dries Vanherwegen

Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het steunpunt FARO en de Afdeling cultureel erfgoed van het Departement CJSM. We willen met dit instrument de evolutie van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren. Daartoe verzamelt het Cijferboek tweejaarlijks gegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen.

Lokaal erfgoed inspireert! Dat beseffen de Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO maar al te goed. Daarom organiseerden we op 24 september in Gent een inspiratiedag, waarop liefst dertien lokale praktijkvoorbeelden aan bod kwamen. Deze praktijkvoorbeelden hebben we nu uitgeschreven in de digitale bundel 'Inspirerend erfgoed'. In deze bundel krijgt u, naast de voorbeelden, ook heel wat tips voor uw eigen lokale erfgoedwerking.

Jacqueline van Leeuwen

Het is tijd om de vakmensen in onze sector meer aandacht te geven. Jonge mensen aan de start van een carrière zouden we goed moeten ondersteunen, erfgoedwerkers met heel veel ervaring  verdienen onze waardering. Al deze mensen hebben een goede biotoop nodig om uit te kunnen groeien tot echte 'cracks'. Informele vormingsinitaieven versterken hun ervaring en zorgen voor verdere groei en innovatie.

Jeroen Walterus

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt sinds 2010 tweejaarlijkse cijfergegevens over de werking van de erkende en landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. In 2014 voegden we voor het eerst aan het Cijferboek een onderdeel toe over het duurzaam beheer van digitaal erfgoed. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek is nu beschikbaar.

Op 26 april 2016 organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België. Dit verslag bevat de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.