Blog van Jeroen Walterus

Auteursrechten: uw weg kwijt?

Auteursrechten en aanverwante rechten zoals privacy- en portretrechten hebben een grote impact op de werking van erfgoedorganisaties. Erfgoedwerkers worden er dus meer dan eens mee geconfronteerd. Vindt u uw weg niet in dit complexe rechtsgebied, of zit u met concrete vragen? Neem dan deel aan de workshop die FARO organiseert op 8 juni 2017.


Leestip: Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

coverbeeld wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Bent u de weg kwijt in het intellectueel eigendomsrecht? Dan kan de recent bijgewerkte publicatie 'Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht' (editie 2016-2017), u misschien op weg helpen.


Het Cijferboek cultureel erfgoed 2014 is gepubliceerd

De resultaten van het Cijferboek cultureel erfgoed 2014 zijn bekend. Er namen 128 cultureel-erfgoedorganisaties deel aan deze derde jaargang. De resultaten zijn gepubliceerd in een samenvattend algemeen rapport en in deelrapporten per werksoort.


SA&S formuleert standpunt op het EU-Richtlijnvoorstel over auteursrechten

Op 14 september 2016 pakte de Europese Commissie uit met het langverwachte voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. SA&S heeft dit voorstel van richtlijn bestudeerd en formuleerde er een standpunt over.


De panoramavrijheid: een nieuwe uitzondering in het Belgisch auteursrecht

Prosopee - CC BY-SA 3.0

Op vraag van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed formuleerde advocaat Joris Deene (SA&S) een interpretatief advies over de zogenaamde ‘panoramavrijheid’. Dit is een nieuwe uitzondering die sinds 15 juli 2016 in het Belgische auteursrecht van kracht is.


Resultaten Cijferboek 2014: rapport digitaal erfgoed

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt sinds 2010 tweejaarlijkse cijfergegevens over de werking van de erkende en landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. In 2014 voegden we voor het eerst aan het Cijferboek een onderdeel toe over het duurzaam beheer van digitaal erfgoed. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek is nu beschikbaar. Het geeft een goed beeld van de status van het beheer van het digitaal erfgoed bij de betrokken erfgoedorganisaties.


Europees project ‘crowdfunding4culture’ lanceert bevraging

In opdracht van de Europese Commissie (DG Onderwijs en Cultuur) start een pilootproject over 'Crowdfunding voor de Culturele en Creatieve Sectoren: een kickstart voor de culturele economie'. Het project ontwikkelt onder meer een website, die als doel heeft om een informatiehub te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in crowdfunding. U kan er informatie vinden over de verschillende modellen en platformen, ervaringen van anderen met crowdfunding, en tips en tricks over de organisatie van een goede crowdfundingcampagne. Meer informatie over het project vindt u hier.


Europese Commissie maakt plannen auteursrechthervorming officieel bekend

Begin december heeft de Europese Commissie in een persbericht eindelijk haar plannen voor de auteursrechthervorming officieel naar buiten gebracht (enkele stukken waren eerder al uitgelekt). Hiermee wordt, na de consultatie van vorig jaar, het ‘eindspel’ ingezet. Het Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S), en de Gebruikersgroep Cultureel Erfgoed en Auteursrecht volgen de evolutie op de voet, i.s.m. Copyright 4 Creativity.


Kennis van overheidsopdrachten: geen overbodige luxe

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) kan ervan meespreken: de wet op de overheidsopdrachten is geen vodje papier. Daarom biedt FARO voor de cultureel-erfgoedsector op 23 november hierover een infosessie aan.


Fondsenwerving: maak de juiste keuzes

Op 5 november start de eerste van drie FARO-workshops over fondsenwerving. Want wat is nu eigenlijk fondsenwerving? En met welke basisprincipes moeten we rekening houden? Onderzoek in Nederland toont aan dat betrekkelijk weinig mensen aan cultuur geven. Nochtans maakt fondsenwerving een belangrijk(er) onderdeel uit van de financieringsmix van erfgoedinstellingen. Hoog tijd dus voor een vormingsreeks. Schrijf nu in!