Blog van Anne-Cathérine Olbrechts

Basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject

kledij concentratiekamp Prosper Roels bewaard door zijn dochters

Ze zijn er, de basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject voor het cultureel-erfgoedveld. Een sectorbrede werkgroep die ervaring heeft opgebouwd met dergelijke trajecten, werkte deze basisnormen uit. Het resultaat is een uitpuring, een terugkeer naar de essentie van een waardering, los van de bestaande handleidingen, de doelgroep (=sector) en het doel.


Workshop collectie in nood: eerste hulp bij wateroverlast en na brand | Er zijn nog plaatsen vrij!

dummies geblust met schuimblusser

In het voorjaar van 2016 voerden de depotconsulenten van de provincies en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in samenwerking met het KIK en FARO een mini-enquête uit. Daarin peilden ze naar de noden in verband met de voorbereiding op calamiteiten bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Wat is de stand van zaken in verband met de paraatheid bij calamiteiten?

Deze enquête, waarvoor we de deelnemers hartelijk danken, bracht aan het licht dat de sector evenveel nood heeft aan begeleiding bij het uitwerken van een calamiteitenplan als aan een opleiding eerste hulp aan objecten bij noodsituaties. En daar spelen we graag op in. Daarom organiseren we in samenwerking met de Bibliotheekschool CVO VSPW Gent en het KIK een cursus over eerste hulp aan objecten bij wateroverlast of na een brand.


Toelichting pilootprojecten waarderen. Schrijf nu in!

Op maandag 20 februari licht het Departement Cultuur, Jeugd en Media de context, criteria en aanvraagprocedure toe van het nieuwe subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen. Het informatiemoment sluit aan op de bijeenkomst van de FARO Werkgroep Waarderen.


Als de dijken breken ...

Nederland heeft zijn naam niet gestolen, maar liefst 59% van de oppervlakte ligt onder de zeespiegel. We mogen echter niet vergeten dat ook wij deel uitmaken van de 'Lage Landen' en dat we in hetzelfde schuitje zitten. Onze noorderburen kunnen ons op het vlak van paraatheid bij wateroverlast alvast heel wat leren. Met de klimaatverandering en de hevige regenval van de laatste jaren in het achterhoofd, doen we er goed aan ons beter voor te bereiden op wateroverlast.


Rampen voorkomen en opvolgen: verslag

Het Belgische Blauwe Schildcomité organiseerde op 5 december een studiedag  over de bescherming van cultureel erfgoed, met steun en medewerking van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Stad Brussel.


Leestip | Managing Indoor Climate Risks in Museums

cover publicatie Managing Indoor Climate Risks in Museums

Met Managing Indoor Climate Risks in Museums verscheen zopas het langverwachte vervolg op Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat (Amsterdam, 2009) van Bart Ankersmit, senior onderzoeker bij de afdeling Conservering en Restauratie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland. Samen met Marc Stappers, specialist bouwfysica en eveneens werkzaam bij de afdeling Conservering en Restauratie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland, werkte Ankersmit een beslissingsboomstructuur uit voor klimaatbeheersing in musea en historische huizen.


Nooddepot voor erfgoed in - of liever UIT - oorlogsgebied, over de landsgrenzen heen

Begin november opende in het museum Louvre Lens de tentoonstelling 'L'Histoire commence en Mesopotamie', vol kunstobjecten en archeologische vondsten die de bezoeker terugvoeren naar de wieg van onze geschiedenis. Bij de officiële opening benadrukte de Franse president François Hollande dat deze tentoonstelling niet toevallig net nu plaatsvindt, maar het erfgoed uit de oorlogsgebieden van Irak en Syrië bewust naar hier haalt om het te beschermen. En er is meer.


Duurzaamheid in musea: inspirerende voorbeelden

Duurzaamheid en investeren in duurzame culturele infrastructuur vormen een van de pijlers van Sven Gatz’ beleidsnota Cultuur 2014-2019. Ook heel wat cultuurhuizen en erfgoedinstellingen spannen zich in om duurzamer door het leven te gaan. De focus ligt daarbij overigens niet enkel op ecologische duurzaamheid. Tijdens de Trefdag van het Transitienetwerk Pulse, op 27 oktober, gaf het Antwerpse Museum Plantin Moretus inkijk in wat het zoal doet inzake duurzaamheid.


Gelukkige verjaardag Depotwijzer.be!

Drie jaar geleden werd de website Depotwijzer.be gelanceerd. U vindt er actuele informatie terug in verband met behoud en beheer van collecties in depot. De website is intussen een vaste waarde in het veld met een gemiddeld aantal van 62 bezoeken per dag en 32.000 bezoeken van 2015 tot nu. De website wordt vooral in Vlaanderen en Nederland geconsulteerd.


Recordaantal erfgoedbeheerders neemt deel aan groepsaanbod verpakkings- en conserveringsmateriaal provincie Oost-Vlaanderen

Jaarlijks organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een groepsaanbod waarbij erfgoedbeheerders worden uitgenodigd conserveringsmateriaal voor de bewaring van erfgoed aan te kopen. Dergelijk materiaal is heel specifiek en vaak enkel in de naburige landen te verkrijgen. Bovendien kan het vaak enkel in grote hoeveelheden aangekocht worden.