Bibliotheek

Openingsuren
De bibliotheek kan elke werkdag op afspraak bezocht worden tussen 8.30 en 16.00 uur. Een afspraak maken kan eenvoudig via e-mail of telefoon (+32 (0)2 213 10 60).

Adres
De FARO-bibliotheek is gevestigd in de kantoren van FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel en is vlot te bereiken met zowel het openbaar vervoer als de eigen wagen.

Aanbod
De bibliotheekcollectie wordt ontsloten via de LIMO-catalogus (LIBISNet).

De bibliotheek van FARO is een vakbibliotheek, toegankelijk voor iedereen die werkzaam is in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, voor wie actief is binnen een cultureel-erfgoedorganisatie of voor wie vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek doet naar de vele deeldomeinen van het cultureel erfgoed. Erfgoedpraktijken in binnen- en buitenland vormen de kern van de bibliotheekcollectie die inhoudelijk nauw aansluit bij de werkdomeinen van FARO en zich toespitst op ontwikkelingen in binnen- en buitenland op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk inzake (onder meer):

 • volkscultuur en Europese etnologie
 • culturele en historische antropologie
 • cultuursociologie
 • cultuurgeschiedenis
 • interculturaliteit
 • lokale / regionale geschiedenis
 • safeguarding / behoud en beheer
 • museologie, archivistiek en bibliotheekwetenschap
 • publiekswerking in de cultureel-erfgoedsector
 • document- en archiefbeheer
 • erfgoedbeleid- en visie
 • objectregistratie 
 • smaak- en eetcultuur
 • ...


Raadplegen en lenen van publicaties
Nagenoeg de volledige collectie staat opgesteld in open kast en is vrij te raadplegen. Met uitzondering van naslagwerken en tijdschriften kunnen de meeste publicaties ontleend worden. Nadat u geregistreerd bent als lener, kan u maximum vijf werken ontlenen. De uitleentermijn bedraagt één maand.

Voorzieningen
In de bibliotheek kan u gebruikmaken van de bezoekerspc's of uw eigen laptop. Via de eigen laptop kan u inloggen op het draadloos netwerk van FARO. Het is mogelijk kopies te nemen (0,05 eurocent per kopie).

FARO is aangesloten bij LIBISNet en participeert aan Impala. Hierdoor kan u vanuit een andere bibliotheek werken of kopies aanvragen (interbibliothecair leenverkeer) volgens de geldende regels. De kostprijs van deze dienstverlening varieert per bibliotheek, u informeert hiervoor best even bij de bibliotheek waar u de aanvraag wil plaatsen. Via de bibliotheek van FARO kan u geen aanvragen voor publicaties bij andere bibliotheken indienen.

Informatievragen
Indien gewenst, kan FARO u onder meer helpen bij het opsporen en lokaliseren van publicaties of het bezorgen van kopies (10 eurocent per kopie + verzendingskosten). Neem hiervoor contact op met het bibliotheekpersoneel.

Documentatiecentrum
Het documentatiecentrum ondersteunt de werking van FARO. De collectie bestaat voornamelijk uit 'grijze literatuur' (jaarverslagen, projectplannen, beleidsplannen, subsidieaanvragen enz.) en nieuwsbrieven van erfgoedinstellingen. Vele documenten worden slechts gedurende een beperkte tijd bijgehouden. Op aanvraag en mits motivatie kunnen documenten uit deze collectie ook ingekeken worden door externen.

Vragen?
Het bibliotheekpersoneel helpt u graag verder, zowel voor, tijdens als na uw bezoek. U kan ons contacteren via:

 • bibliotheek@faronet.be
 • Tel. +32 (0)2 213 10 60
 • Fax +32 (0)2 213 10 99
 • Bibliotheek FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel


Download het volledige gebruikersreglement (PDF)