Europese Unie - programma's

De EU financiert diverse programma’s. Er zijn een aantal contactpunten actief die instaan voor het verspreiden van informatie over bepaalde programmalijnen en die ook begeleiding kunnen aanbieden. FARO bericht op regelmatige basis over nieuwe werkprogramma’s en oproepen. Voor meer info verwijzen we door naar de contactpunten.

Creatief Europa (2014-2020)

Het programma Creatief Europa is de opvolger van het Cultuurprogramma (2007-2013) dat Europese culturele samenwerkingsprojecten financiert. Creatief Europa omvat een subprogramma Cultuur voor ondersteuning van Europese samenwerking voor de culturele en de creatieve sectoren. Via een nieuw, cross-sectoraal programmaonderdeel worden daarnaast ook middelen beschikbaar voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten, alsook voor een financiële garantiefaciliteit vanaf 2016.

Contact en informatie
Creative Europe Desk Vlaanderen is het informatiepunt en behoort tot het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid.

Horizon 2020 (2014-2020)

Het programma Horizon 2020 is de opvolger van het zevende kaderprogramma. Interessant voor erfgoedorganisaties is onder meer het onderdeel: “Reflective societies: transmission of European cultural heritage, uses of the past, 3D modelling for accessing EU cultural assets.”

Contact en informatie
IWT-NCP (europrogs)

Europa voor de Burger (2014-2020)

Het Europa voor de Burger-programma wordt verdergezet, de kerngedachte blijft dezelfde: de ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Het hoofddoel van het programma is de kloof tussen Europa en de burger kleiner te maken. Het programma bestaat uit vier acties die gericht zijn op steden en gemeenten, en maatschappelijke organisaties. Interessant is onder meer de eerste strand die gericht is op het Europees herdenken, waarbij de focus ligt op het herdenken en reflecteren over de oorzaken van totalitaire regimes in de Europese moderne geschiedenis.

Contact en informatie
Het Europa voor de Burger-Contactpunt Vlaanderen informeert het Vlaamse veld over de doelstellingen en de regelgeving van het programma. Daarnaast helpt het contactpunt subsidieaanvragers om doelgericht hun steunaanvraag in te dienen bij de Europese Commissie. Het behoort tot het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid.

INTERREG IV C (2014-2020)

De doelstelling van INTERREG IV C is de effectiviteit van het Europese regionale ontwikkelingsbeleid te verbeteren en bij te dragen aan de economische modernisatie en de verhoogde competitie door Europese lokale en regionale actoren te helpen bij het uitwisselen van ervaringen en kennis en minder ervaren regio's te koppelen aan meer gevorderde regio's. Het programmaonderdeel Environment and risk prevention zoomt o.a. in op cultural heritage and landscape.

Contact en informatie
Agentschap Kunsten en Erfgoed - internationaal

Levenslang leren: Erasmus+ (2014-2020)

Het Lifelong Learning Programme/Grundtvig (2007-2013) wordt begin 2014 opgevolgd door Erasmus+. Erasmus+ zal ook financiering bieden voor personeel van onderwijs- en opleidingsinstellingen en jeugdwerkers, en voor partnerschappen tussen universiteiten, colleges, scholen, ondernemingen en non-profitorganisaties. Meer info staat op de website van EPOS.

Contact en informatie
EPOS is het Vlaamse agentschap voor de uitvoering van het Europese ‘Een Leven Lang Leren’-programma.

Subsidiewijzer EU - VLEVA

Europa is een huis met veel kamers. Vlaamse organisaties, burgers en bedrijven kennen er niet altijd de juiste weg en beschikken vaak over onvolledige informatie. Om dit tekort op te vangen is er het Vlaams - Europees verbindingsagentschap. VLEVA screent en publiceert alle oproepen en biedt een volledig overzicht van Europese subsidies.

Contact en informatie
VLEVA
VLEVA subsidiewijzer

Toolbox EU-financiering

Deze toolbox laat u het potentieel van de vele Europese programma’s en steunmaatregelen zien. Deze toolbox kwam tot stand op basis van de Subsidiewijzer van Vleva. De toolbox bundelt de voor de culturele en creatieve sectoren (CCS) meest relevante EU-instrumentarium in één overzicht en dat specifiek vanuit de blik van de CCS.

Contact en informatie
Toolbox EU-financiering

Federaal

EUROFED is een dienst ontwikkeld door de DWTI  om de federale wetenschappelijke instellingen en de andere federale actoren te informeren en te ondersteunen  inzake de Europese onderzoeks-, innovatie- en cultuurprogramma's in het kader van het uitbouwen van de Europese Onderzoeksruimte. Als Nationaal Contact Punt (NCP) voor de federale overheid  kan u beroep doen op EUROFED om informatie over alle domeinen en  thematische activiteiten van Horizon 2020 te krijgen.

Contact en informatie
DWTI-Eurofed
Digipat